COVID-19 Ванредне мере

Суд је почев од 16. марта 2020. суспендовао на месец дана правило рока од шест месеци у складу с чланом 35 Конвенције према којем подносиоци имају шест месеци да поднесу представку након што су исцрпљени домаћи правни лекови. То значи да ће Суд ту суспензију узети у обзир када буде разматрао поштовање овог правила.

The six-month time-limit for the lodging of applications, under Article 35 of the European Convention on Human Rights, has exceptionally been suspended for a one-month period running from Monday 16 March 2020. All time-limits allotted in proceedings that are currently pending have been suspended for one month, with effect from Monday 16 March 2020 download press release