Izbori 2020

Izbori 2020

Terenski posmatrači izborne kampanje u Valjevu

Na osnovu Odluke Agencije za borbu protiv korupcije o izboru posmatrača izborne kampanje a radi prikupljanja informacija o aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji, i troškova izborne kampanje , izabrano je 33 koordinatora za gradove i opštine i 87 terenskih posmatrača. Određena su 24 rezervna, tako da Agencija ima ukupno 144 posmatrača izborne kampanje….
Pravilnik o posmatračima izbornih kampanja 

Za teritoriju grada Valjeva izabrana su 2 terenska posmatrača i 1 kordinator.

Nema zloupotrebe javnih resursa od funkcionera tokom vanrednog stanja

Tokom trajanja vanrednog stanja, izazvanog epidemijom COVID-19 virusa, Agencija za borbu protiv korupcije blagovremeno je preduzela sve propisane mere i održala kontinuitet rada, prilagodivši se novonastaloj situaciji.
S tim u vezi, a radi tačnog informisanja javnosti, Agencija ukazuje na to da prijave protiv nekoliko funkcionera, a u vezi sa navodnom zloupotrebom javnih resursa ili javne funkcije, koje je podneo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), nemaju status prijava potencijalne zloupotrebe tokom izborne kampanje, jer su podnete pre raspisivanja izbora. Zbog toga se i rok od pet dana za postupanje Agencije ne odnosi na takve prijave, nego isključivo na one, koje ukazuju na moguće kršenje propisa tokom izborne kampanje.
Pre raspisivanja izbora, CRTA je podnela devet prijava protiv funkcionera na različitim nivoima (od direktora osnovne škole do predsednika Vlade Republike Srbije), koje se nalaze u različitim fazama odlučivanja. O ishodu već okončanih postupaka podnosilac prijave uredno je obavešten, što će biti slučaj i sa preostalim, po završenom postupku.
Republička izborna komisija, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, rešenjem je odlučila o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike. S obzirom na to da je doneto Rešenje o nastavku izbornih radnji, Agencija i ovim putem poziva sve učesnike na odgovorno ponašanje i poštovanje zakona te ističe da će o prijavama, koje ukazuju na moguće kršenje Zakona o Agenciji i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, postupati u propisanom roku.

izvor:http://www.acas.rs/postupanje-agencije-po-prijavama-protiv-funkcionera/

Najava Izbora 2020 za 21 jun 2020 godine

Pored najave Predsednika Republike na dan 04 05 2020 da će se izbori održati najverovatnije 21 juna 2020 god , očekuje se da do 11 maja predsednik donese i odluku ili da izmeni odluku o raspisivanju izbora.

Zakonom  o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila

„Službeni glasnik RS“, broj 65 od 6. maja 2020.

Član 4.
Nadležne izborne komisije doneće 11. maja 2020. godine rešenja o nastavljanju sprovođenja izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova. Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora i da utvrde nove rokove za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji.

Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz stava 1. ovog člana ostaju na pravnoj snazi, uključujući i one koje se odnose na potpise birača o podršci određenoj izbornoj listi koji su overeni pre donošenja rešenja o nastavljanju izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz stava 1. ovog člana.

Šta možemo ako stranka ima i koristi naše podatke?

Koristan tekst i upustvo sa obrascima,  šta raditi  ukoliko stranka ima vaše podatke o ličnosti, a ne želite da ih i dalje čuva i obrađuje.
U svakom slučaju, kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima, a brisanje podataka je jedno od njih….
više i detaljnije o tome na linku:

https://odjava.gradjaninastrazi.rs/