Dve emisije o kazni rada u Javnom interesu. Kako se sprovodi , zašto  je korisna za društvo  i za koga je korisna .
Prednosti i mane . Šta građani misle o tome ?
produkcija TV MARŠ – (projektna aktivnost OdborVa)

Emisija br.2 — trajanje 12:47