Seminar Odbora za ljudska prava o alternativnim sankcijama.