Koristan tekst i upustvo sa obrascima,  šta raditi  ukoliko stranka ima vaše podatke o ličnosti, a ne želite da ih i dalje čuva i obrađuje.
U svakom slučaju, kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima, a brisanje podataka je jedno od njih….
više i detaljnije o tome na linku:

https://odjava.gradjaninastrazi.rs/