Na osnovu Odluke Agencije za borbu protiv korupcije o izboru posmatrača izborne kampanje a radi prikupljanja informacija o aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji, i troškova izborne kampanje , izabrano je 33 koordinatora za gradove i opštine i 87 terenskih posmatrača. Određena su 24 rezervna, tako da Agencija ima ukupno 144 posmatrača izborne kampanje….
Pravilnik o posmatračima izbornih kampanja 

Za teritoriju grada Valjeva izabrana su 2 terenska posmatrača i 1 kordinator.