Emisija o alternativnim sankcijama , Rad u javnom interesu i uslovnoj osudi sa zaštitnim nadzorom. Kratka priča o tome zašto je rad u javnom interesu pogodnija i društveno prihvatljivija mera za učinioce lakših krivičnih dela . produkcija Odbor Va , realizacija TV Marš