Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B u partnerstvu sa inostranim Univerzitetima i Odborom za ljudska prava Valjevo (101 po redu) pod nazivom DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG.
Uspostavljanjem neophodnih zdravstvenih i organizacionih uslova, skup će se organizovati prema najavljenim preliminarnim terminima 12 – 13. juna 2020. godine sa početkom u 11,00 časova, hotel OMNI Valjevo. U kontekstu aktuelne problematike, tokom izlaganja i u zaključcima Konferencije poseban osvrt usmeriće se prema fenomenu pandemije COVID – 19. Drugog dana rada promovisaće se Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja, knjiga 30. iz edicije CESNA B „Bezbednost u postmodernom ambijentu“
Program Konferencije-preliminarni