Nova publikacija „Analiza položaja osoba sa invaliditetom tokom kovid-19 krize“ Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S), čija je misija postizanje pune socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom uz puno poštovanje njihovog života i dostojanstva.

Publikaciju možete pogledati i preuzeti na linku