Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022 – 2030.godine.

Cilj Strategije je obezbeđivanje većeg uključivanja civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima, unapređenje transparentnog finansiranja i održivosti civilnog sektora, povećano učešće organizacija civilnog društva u socio-ekonomskom razvoju i delovanju u skladu sa načelima održivog razvoja kao i veće učešće organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.

Više informacija o Strategiji na https://www.srbija.gov.rs/vest/609292/usvojena-strategija-za-razvoj-civilnog-drustva.php.