Danas je u Valjevu u organizaciji Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održan skup posvećen procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u kontekstu lokalnih prilika i uloge OCD u procesu evropskih integracija. Uz učešće petnaestak predstavnika organizacija iz našeg grada, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Nataša Dragojlović i Dragiša Mijačić, direktor Instituta za lokalni ekonomski razvoj, govorili su o novoj metodologiji EU koja se primenjuje na zemlje Zapadnog Balkana, kao i o ulozi lokalnih zajednica u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U diskusiji koja je potom usledela, svoje viđenje uloge OCD u lokalnoj zajednici kao i komentare i ocenu saradnje sa lokalnom samoupravom izneli su učesnici skupa, među kojima i predstavnik OdborVA.

Ovaj dobro organizovan skup na kome su prisutni predstavnici civilnog sektora informisani o važnim pitanjima i izazovima koji stoje pred Srbijom kada je u pitanju proces pristupanja Evropskoj uniji, održan je u prostoru društva istraživača „Vladimir Mandić Manda“.