Sa današnje promocije monografije „Vanzavodske krivične sankcije i mere – kaznena reakcija, stanje i praksa izvršenja“, autorke Aleksandre Spasojević a u izdanju Odbora za ljudska prava Valjevo. – u Galeriji Narodnog muzeja u Valjevu,