Beograd , 13. decembar 2022 – Ministarstvo pravde objavilo je na svom sajtu nacrte četiri nova pravosudna zakona koji do 9. februara 2023. godine treba da budu doneti u skladu sa izmenama Ustava Republike Srbije, koje su usvojene u februaru ove godine.

Javna rasprava o tekstovima Nacrta zakona o Visokom savetu sudstva (VŠ), Nacrta zakona o sudijama, Nacrta zakona o uređenju sudova i Nacrtu zakona o javnom tužilaštvu počela je 12. decembra i trajaće do 15. januara.

Nacrt zakona o Visokom savetu tužilaca (VST) još nije objavljen na sajtu Ministarstva pravde.

U okviru javne rasprave predviđeno je održavanje okruglih stolova 21. decembra u Nišu, 23. decembra u Kragujevcu, 26. decembra u Novom Sadu i 27. decembra u Beogradu.

Za 10. januar u Beogradu je predviđen i okrugli sto koji će biti  posebno posvećen raspravi sa organizacijama civilnog društva.

Sve zainteresovane strane pozvane su da svoje predloge, primedbe i sugestije pošalju Ministrstvu pravde, koje će ih analizirati po okončanju javne rasprave, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i objaviti ga u roku od 15 dana na svom sajtu.

Ustavnim i zakonskim izmenama, prema kojima sudije i javne tužioce više neće birati Narodna skupština, već VŠ i VST, teži se jačanju nezavisnosti sudstva, kao i samostalnosti javnog tužilaštva.