Beograd, 13. septembar 2022. – Sudija Vrhovnog kasacionog suda i član Radne grupe za izradu pravosudnih zakona Dragana Boljević poručila je danas da je proces izmene zakona u skladu sa ustavnim amandmanima bio izezetno težak, ali da su na kraju postigunta zakonska unapređenja.

Ona je precizirala da se unapređenja odnose na vrednovanje rada suda, transparetnost izbornog procesa Visokog saveta sudstva (VS S), izbornog procesa za VS S, razdvajanje poslova pravosudne uprave između Ministarstva pravde i VS S, prebacivanje u nadležnost VS S-u da odlučuje o prigovorima na godišnji raspored, kao i niz dugih, manjih poboljšanja.

S druge strane, Boljević kaže da nije zadovoljna što se nije menjao materijalni položaj sudija, kao i status pripravnika i pomoćnika.
Kada je u pitanju status pripravnika i pomoćnika, Boljević je istakla da su i pored insistiranja, izostala rešenja tog problema, pod, kako je navela, izgovorom da je Strategijom ljudskih resursa za 2023. godinu predviđeno da se to pitanje sistemski reši izdvajanjem iz Zakona o državnim službenicima celokupnog sudskog osoblja i njihovog prenošenja pod kapu Saveta.

Ona smatra da je loše rešenje i što u pojedinim fazama za izbor clanova VS S nedostaje pravno sredstvo, kao što je za pojedine situacije propisana žalba Ustavnom sudu umesto tužbe ili čak žalbe Upravnom sudu.

Boljević je dodala da je sporan i pravni lek kandidata za člana VS S iz reda istaknutih pravnika na odluku o odbačaju prijave, i druga pojedina rešenja.