Kako da građane, čuje Grad ili opština ? Koji su uslovi za to ?
Kada i kako lokalna vlast mora i može da uvaži potrebe i ideje građana.
Koji su zakonski insrumenti za neposredno učešće građana u vršenju vlasti.
Detaljnije u publikaciji koju možete preuzeti ovde 

(TV Marš i Aleksandra Spasojević saradnik Odbora)