Beograd/Požarevac, 6. januar 2023. – U Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, jedinom ženskom zatvoru u Srbiji, trenutno boravi jedna trudnica i jedna porodilja, koje će prema zatvorskim propisima sa svojim mališanima moći da budu do njihove druge godine.

Zavod poseduje posebne prostorije opremljene za boravak trudnica i majki sa decom, koje su odvojene od ostalih osuđenih žena, preciziraju iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za Tanjug.

Osuđenice se najčešće porađaju u Gradskoj bolnici u Požarevcu, a u izvodu iz matične knjige rođenih nema podataka da je dete rođeno za vreme izdrzavanja kazne majke.

Izmenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija 2014. godine, deca ostaju sa majkama u Zavodu do svoje navršene druge godine, dok je to ranije bilo do njihove prve godine.

Takođe, Zavod kupuje pelene, mleko, kašice, dubak i sve druge potrepštine.

Zavod majkama sa decom i trudnicama obezbeđuje posebnu hranu koja je prilagođena njihovim nutritivnim potrebama.

Trenutno u ovom zatvoru borave 232 osuđenice i ovo je jedini ženski zatvor u Srbiji.

Sve osuđenice, uključujući i trudnice i porodilje, dobijaju neophodnu zdravstvenu negu, kako zavodskih lekara opšte prakse, tako i lekara specijalista – ginekologije, stomatologije, psihijatrije, hirurgije. Ginekolozi obavljaju ultrazvučnim aparatima preventivne preglede grlića materice, abdomena i dojke.

U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu kazneno popravnih zatvora i okružnih zatvora, osuđena lica posećuje i svešteno lice.

Naime, u Zavodu se organizuju različiti oblici aktivnosti: kulturne, radne, zabavne i sportsko-rekreativne, kao i dramska i likovna sekcija, a povremeno se organizuju šahovski i odbojkaški turniri.

Osuđenice od izbijanja pandemije korona virusa imaju mogusćnost da video pozivom putem aplikacije „Skajp“ ostvaruju kontakt sa članovima svojih porodica u cilju dodatne psihosocijalne podrške, kako za njih tako i za njihove najbliže.

Prema stepenu obezbeđenja KPZ za  žene pripada zavodima poluotvorenog tipa, sa zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim odeljenjem, kao i odeljenjem za maloletnice i prekršajnim odeljenjem.

Osuđenicama su u svim zavodima dostupni informatori sa praktičnim informacijama o nčinu ostvarivanja njihovih prava, na posetu, prijem paketa, na telefoniranje, dopisivanje, zdravstvenu zaštitu i drugo.

Osuđenice u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu mogu  tokom izdržavanja kazne da nauče da kroje, šiju, da završe svoje školovanje, kao i da prođu srtifikovanu obuku za frizera, manikira i pedikira.

U Kazneno- popravnom zavodu za žene u Požarevcu godinama unazad se organizuje sertifikovna obuka za krojenje i šivenje, što je iskorićeno odmah po početku pandemije korona virusa.

Osuđenice su odmah počele da šiju zaštitne maske za sve druge osuđenike i zaposlene u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

U Upravi za Tanjugu ističu da je više bivših osuđenica obavestilo upravu zavoda da su se zaposlile zahvaljujući upravo obuci za krojenje i šivenje.

Trenutno 13 osuđenica učestvuje u obuci za ove zanate, a od početka godine 11 osuđenica je uspešno završilo ovu obuku. Sve osuđenice koje su uspešno prošle obuku i stekle sertifikat su radno angažovane u krojačkoj radionici u zavodu.

Pre dve godine završena je sertifikovana obuka osuđenica za elektronsko opismenjivanje, odnosno obuka za rad na računarima, koja traje tri meseca a za koju se prijavilo 50 osuđenica.

U saradnji sa Osnovnom školom „Sveti Sava“ u Požarevcu, sprovodi se i funkcionalno osnovno obrazovanje osuđenica, a trenutno je u toku 1. ciklus (od prvog do četvrtog razreda) koji pohađa osam osuđenica, 2. ciklus (od petog do osmog)  pohađa šest osuđenica, a treći takođe šest osuđenica.

Tokom 2018. godine u okviru Tvining projekta sa EU „Unapređenje kapaciteta zatvorskog sistema u Srbiji“ 50 osuđenica je završilo sertifikovanu obuku za frizera, manikira i pedikira.

Trenutno je radno angažovano oko 73 odsto osuđenica u poslovima u krojačkoj radionici i plasteniku u kome stiču znanje na poslovima proizvodnje povrća i cveća, ali i drugim poslovima.

Iz Uprave navode da među osuđenicama vlada velika zaiteresovanost da učestvuju u brojnim aktivnostima kao što su obuke za zanimanja, likovna sekcija, sportske aktivnosti, šah, aerobik, projekcije filmova, književne večeri, izložbe slika, predavanje o umenosti, istoriji i drugim temama. Stoga je veći broj osuđenica uključen u više aktivnosti.

Osuđenice su ove godine na Drugom Svetskom šahovskom on-line takmičenju za lica lišenja slobode, osvojile drugo mešto na svetu, a na festivalima koje organizuje Uprava su, takođe, imali puno uspeha.

Zavod je tokom 2020. godine organizovao sertifikovanu obuku za proizvodnju saksijskog cveća u plasteniku, što je jedna od obuka koja osuđenicama omogućava da imaju koristan „zanat  u rukama“.

U upravi ističu da se stečenim diplomama i sertifikatima ne navodi da su dobijeni tokom izdržavanja kazne, kako bi se sprečila eventualna stigmatizacija bivših osuđenica i kako bi im olakšalo da što lakše nađu posao po izlasku na slobodu.

Proces resocijalizacije osuđenica ne može da se sprovede do kraja samo u ustanovi u kojoj izdržava kaznu već je, kako navode iz Uprave, veoma bitna podrška i  pomoć koja je osuđenima na raspolaganju po izlasku na slobodu.

Čak i najbolji tretman u ustanovi ne može da ima trajan pozitivan uticaj na osuđeno lice ukoliko društvo nije spremno da ga prihvati i pomogne mu.

U saradnji sa nevladinoom organizacom „Institutom za performativne umetnosti i socijalni rad-CRI“, 2018. godine organizovane su radionice kreativnog pisanja, te su osuđenice pisale o emotivnim odnosima i proživljenim iskustvima, što je postalo izvor inspiracije za nastanak pozorišne predstave „Njena priča“ koju su izvele same osuđenice.

Zavod je 2019. godine dobio moderan paviljon za smeštaj 160 osuđenica, a uskoro počinje izgradnja novog paviljona za smeštaj 2.020 osuđenica koji će potpunosti zadovoljiti sve neophodne stanadarde.