Beograd, 12. septembar 2022. – Odbor za ljudska prava Valjevo nastavlja saradnju sa Zaštitnikom građana u narednom periodu sarađivati u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Zaštitnik građana doneo je Odluku o izboru udruženja sa kojima će u narednom periodu sarađivati u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM). Pored valjevskog Odbor za ljudska prava, Zaštitnika građana saradnju će uspostaviti i sa sledećim udruženjima: Centar za integraciju mladih, Viktimološko društvo Srbije, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava i Klikaktiv – Centar za razvoj socijalnih politika. Postupak izbora udruženja sproveden je po Javnom pozivu Zaštitnika građana od 22. jula 2022. godine.

Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka određeno je da Zaštitnik građana obavlja poslove NPM-a i da u obavljanju tih poslova sarađuje sa ombudsmanima autonomnih pokrajina i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda.