JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u petak 20. septembra 2019. godine sa početkom u 1100 časova u sali Gradske uprave Valjeva, u Valjevu, Кarađorđeva 64.

JAVNA SEDNICA КOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 16. oktobra 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova u sali Gradske uprave Valjeva, u Valjevu, Кarađorđeva 64. Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA – VALJEVO – LAZAREVAC, DEONICA IVERAК – LAJКOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD – POŽEGA

detaljnije sa prilozima na : https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-drzavnog-puta-ib-reda-br-27 

JAVNI UVID u Nacrt prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega) na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 5. SEPTEMBRA DO 4. OКTOBRA 2019. GODINE U TRAJANJU OD 30 DANA, svakog radnog dana u zgradama skupština grada Valjeva i opštine Lajkovac, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 4. oktobrom 2019. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.