Savet Evrope – Evropski komitet za sprečavanje mučenja

i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT)

Izjava o principima vezanim za tretman lica lišenih slobode u kontekstu pandemije zaraze korona virusom (COVID-19) od 20 marta 2020

detaljnije ovde

STANDARDI CPT-A