Povodom objave da je odlukom Ministarstva za životnu sredinu za Valjevo namenjeno 80 miliona dinara za projekat zamene kotlova u Toplani, pošumljavanje i ozelenjavanje javnih površina, te da će u sledećoj grejnoj sezoni koja počinje za šest meseci građani Valjeva disati znatno čistiji vazduh, ukazujemo na sledeće:

Vazduh u Valjevu spada u red III kategorije, kao aglomeracija u kojoj je od 120 do 180 dana tokom godine registrovano prekomerno prisustvo suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica. Zbog toga je ugroženo zdravlje najvećeg broja ljudi u Valjevu, posebno dece, starijih osoba i osoba sa hroničnim bolestima. Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije u periodu 2010-2016. godine približno 220 osoba godišnje u Valjevu prerano umrlo od bolesti koja je posledica aerozagađenja. Sledeći takvu procenu, poslednjih deset godina je u Valjevu prerano preminulo najmanje 2200 osoba.

Zbog takve situacije Valjevo je po Zakonu o zaštiti vazduha bilo obavezno da usvoji i primeni mere u okviru Plana kvaliteta vazduha počev od 2016. godine. Iako je u valjevskoj javnosti više puta postavljeno pitanje učinka ovog plana, do dana današnjeg lokalne vlasti nisu saopštile rezultate njegovog sprovođenja. Po do sada poznatim procenama najveći zagađivači vazduha i prirode u Valjevu su veliki poslovni sistemi, pre svih Holding korporacija „Krušik“, potom aktivnosti zagrevanja domaćinstava tokom zime i javni saobraćaj. U ovom trenutku javnost nema informacija da li je ili nije postignut vidljiv pomak u saniranju najvećih izvora zagađenja? Jedino što znamo zahvaljujući državnoj i građanskoj mreži za merenje aerozagađenja jesta da je u našem gradu vazduh i dalje opasan po zdravlje.

Ni jedan predstavnik Grada Valjeva nije učestvovao na debatama o aerozagađenju koje su prošle godine održane na događajima „Climathon“ i „Građanska skupština. Učestale su reakcije javnosti na sve veći broj slučajeva i incidenata koji doprinose zagađenju vazduha kao što su seča drveća, oštećenje zelenih površina, bespravna ili prekomerna gradnja i rušenje objekata, zauzimanje trotoara i javnih povrišina, nepropisno paljenje i odlaganje otpada u javnom prostoru i slično.

Ekološko udruženja „Stanište“ izveštava da Grad Valjeva godinama vrlo slabo ali i nanamenski realizuje sredstva iz Fonda za zaštitu životne sredine. Lokalne vlasti su odobravale sredstva za ekološke projekte organizacijama koje nemaju odgovarajuće reference. Ne postoje ni informacije o učinku tih projekata. Na drugoj strani neformalne građanske incijative pokreću akcije za zabranu motornog saobraćaja u dolini reke Gradac, za uklanjanje smeća sa javnih površina i prirode, ulažući sopstvena sredstva i rad volontera. Najveći iznos sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu je namenjen za izgradnju kanalizacione mreže u turističkom naselju Divčibare. Iako su poslednjih meseci u vazduhu prisutne izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija Grad Valjevo i drugi nadležni organi nisu osigurali blagovremeno obaveštavanje stanovništva o opasnostima za zdravlje, o merama za zaštitu zdravlja i smanjenje aerozagađenja. Poslednjih dana javnost Valjeva je suočena za mogućnošću pokretanja rudnika litijuma u našem kraju. O tome vlasti ne govore.

Neutemeljena je tvrdnja predstavnika centralnih i lokalne vlasti da će jednokratna akcija u okviru donacije ministarstva životne sredine znatno doprineti smanjenju aerozagađenja u Valjevu, poboljšanju zdravlja Valjevki i Valjevaca, te većem kvalitetu života. Aerozagađenje u Valjevu je dugotrajno, sa velikim razmerama i posledicama, te stoga zahteva hitno i sveobuhvatno delovanje na urgentnom smanjenju štetnog uticaja na zdravlje stanovništva. Istovremeno, godine nečinjenja i propusti koji su doveli u opasnost živote hiljade građana iziskuju utvrđivanje odgovornosti. A odgovornost izostaje. Ustav Republike Srbije garantuje svima pravo na zdravu životnu sredinu. Obaveza je svih državnih organa da osiguraju zdrav i bezbedan život, kao i vladavinu prava.

Valjevo-Foto-Vladimir-Pantic.jpgZbog toga pozivamo javnost u Valjevu da bude još aktivnija i angažovanija na pokretanju rešavanja pitanja aerozagađenja u Valjevu i borbi za zaštitu životne sredine. Mi, građani i građanke Valjeva, moramo da učinimo sve što možemo da zaštitimo svoje zdravlje, zdravlje i budućnost naših najbližih. Svako od nas u svom domaćinstvu ili na svom radnom mestu mora da učini sve što može da se smanji štetan uticaj na prirodu. Ali vlast mora da radi po zakonu. Vlast mora da bude odgovorna. Pozivamo vas da budete aktivni građani i građanke. Pridružite se narodnoj inicijativi za zabranu prodaje sirovog uglja-akciji „Potpiši-Prodiši“ u Valjevu. Pokrenite u svom kraju ekološke akcije. Dođite 10. aprila u Beograd na miran ekološki protest za zaštitu životne sredine. Budite učesnik i učesnica „Ekološkog ustanka“ i „Ekolubarske bitke“.  Budimo složni i aktivni. Jer u pitanju su naše zdravlje i naš život.

Fotografija preuzeta sa facebook-a, autor Vladimir Pantić.