Beograd, 26. jun 2022. – Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da se prevencijom torture i borbom protiv nje, čuva dostojanstvo svih građana Srbije.

„Prevencija torture i borba protiv surovog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja nisu samo pitanja ispunjenja međunarodnih obaveza Srbije, već garantujući fizički i psihički integritet i dostojanstvo svakog građanina čuvamo dostojanstvo svih nas“, naveo je Pašalić u pisanoj izjavi, povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture koji se obeležava danas.

On je ocenio da u sprečavanju torture i zaštiti prava lica lišenih slobode, koja se nalaze u ustanovama zatvorenog tipa, poseban značaj imaju posete preventivnog karaktera i kontrole načina postupanja prema njima, kao i sprovođenje efikasnih istraga o svim navodima o eventualnom zlostavljanju i izvesnost kažnjavanja počinilaca.

„U Srbiji postoji tendencija unapređenja zaštite prava lica lišenih slobode, kao i sprečavanja torture i drugih oblika zlostavljanja“, dodao je ombudsman.

U saopštenju se navodi da je Pašalić, u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u prvoj polovini ove godine obavio 43 posete mestima na kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode.

Na osnovu obavljenih poseta, dodaje se, Pašalić je uputio više od 60 preporuka posećenim ustanovama i resornim ministarstvima radi unapređenja materijalnih uslova u kojima ona borave, kao i unapređenja zdravstvene zaštite i tretmana.