Postupajući po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu saznanja do kojih je došao iz sredstava javnog informisanja, Zaštitnik građana je u novembru 2019, godine pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova i zatražio neophodna pojašnjenja u slučaju hapšenja A. O. u krugu fabrike namenske industrije „Krušik“ u Valjevu.

Novinski tekstovi koji su se bavili ovim događajem ukazivali su na mogućnost da je prilikom sprovođenja postupka lišavanja slobode ovog lica bilo nezakonitosti i nepravilnosti u radu od strane policijskih službenika, što je bio povod da Zaštitnik građana zatraži izjašnjenja MUP-a po pitanjima koje mogu utvrditi tačnost ovih tvrdnji. Pitanja su se odnosila na pravni osnov za sprovođenje hapšenja A. O. (odnosno postojanju naloga ovlašćenog organa), mere, radnje i ovlašćenja koje su policijski službenici primenili prilikom lišenja slobode navedenog lica, vreme i način primene policijskih mera, kao i radnji i ovlašćenja prilikom lišenja slobode navedenog lica.

Takođe, od kontrolisanog organa je tražena informacija da li se A.O. žalio na postupanje policijskih službenika prilikom sprovođenja procedure njegovog hapšenja i da li su navodi iz njegove eventualne žalbe ispitani.

S obzirom da izjašnjenje nije dostavljeno u ostavljenom roku, MUP-u je juče upućena urgencije i dat dodatni rok od 7 dana od njegovog prijema za postupanje po prvobitnom zahtevu.