Četvrta, ali jednako važna, grupa preporuka za unapređenje funkcionisanja sistema alternativnog (vanzavodskog) izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji, jesu prepuruke koje se odnose na unapređenje sistema evidencije i nacionalne evaluacije AIKS.

I ovaj segment u sprovođenju alternativnih sankcija i mera je prepoznat od predstavnika institucija direktnih učesnika sistema AIKS, na teritoriji Moravičkog, Mačvanskog, Šumadijskog i Kolubarskog okruga. Naglašeno je da bi unapređenje sistema evidencije naročito doprinelo efikasnijem radu povereničke službe. Takođe, ispitanici su saglasni da je nakon više od jedne decenije sprovođenja alternativnih sankcija i mera, neophodno sprovesti nacionalnu evaluaciju, koja može da ponudi odgovore na pitanja o daljim pravcima razvoja sistema AIKS.

PREPORUKE KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE SISTEMA EVIDENCIJE I NACIONALNE EVALUACIJE AIKS

  • Postojeća elektronska baza Uprave bi trebala da služi što kvalitetnijoj evidenciji dostavljenih rešenja za izvršenje…
  • S obzirom na centralizovanu bazu, potrebno je da se određena služba u Upravi bavi samo praćenjem i istraživanjem stope recidivizma lica i procenama uspešnosti izvršenja pojedinih sankcija i mera za pojedina krivična dela…
  • Postojanje i javna dostupnost informacija o rezultatima takvih empirijskih evaluacija i istraživanja efekata primene ovih sankcija i mera predstavlja značajan podatak za kontrolu kriminaliteta, pokazatelje krivične reakcije i implementaciju novih ili drugačijih načina izvršenja. Pored toga, dobijeni rezultati su značajni i za upoznavanje kako stručne tako i opšte javnosti u cilju eliminisanja predrasuda i povećanja pozitivnog odnosa kao ovakvom načinu sankcionisanja prestupnika.

Sve navedene preporuke, koje se odnose na unapređenje sistema alternativnog izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji, možete pronaći u publikaciji OdboraVA https://odbor.rs/preporuke-za-unapredjenje-izvrsenja-vanzavodskih-sankcija-i-mera-u-srbiji/

    Aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Mera između kazne i šanse – sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.