Poziv za iskazivanje interesovanja za poziciju terenskog evaluatora/evaluatorke

Beograd, 30. april 2020. godine – Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ traži 10 kandidata sa iskustvom u sektoru građanskog društva za poziciju terenskog evaluatora koji bi bio angažovan u svojstvu lokalnog savetnika ACT tima.

Terenski evaluator će biti odgovoran za realizaciju terenskih poseta u cilju sprovođenja temeljne procene organizacionih i programskih kapaciteta organizacija građanskog društva (OGD) koje su ušle u uži izbor u procesu selekcije, kao i prijava/predloga projekata podnesenih u okviru različitih Poziva za dodelu grantova.

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje radno iskustvo u oblasti sektora građanskog društva.

detaljnije na sajtu Građanskih inicijativa