Beograd, 30. april 2022. – Zaštitnik građana, u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), posetio je 28. aprila 2022. godine Kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu.

Poseta je bila nenajavljena i obavljena u cilju praćenja postupanja prema licima lišenim slobode koja se nalaze u samici, odnosno u bilo kom obliku izolacije od drugih lica lišenih slobode.

Tim NPM-a je obavio nenadzirane razgovore sa osuđenim licima koja su se nalazila na izvršenju disciplinske mere ili posebne mere i izvršio uvid u relevantnu dokumentaciju. Članovi tima su od zavodskih službenika dobili potrebne informacije o postupanju prema licima u samici, a obišli su i paviljon, odnosno prostorije namenjene za izvršenje tih mera.

Saradnja sa rukovodstvom i svim zaposlenima u zavodu je bila dobra i konstruktivna.