Beograd, 13.septembar 2022. – Ministarstvo pravde objavilo je na svom sajtu radne verzije propisa pravosudnih zakona u skladu sa ustavnim amandmanima.

Objavljena je radna verzija Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Visokom savetu tužilaštva.

Takođe, sve primedbe, predlozi i sugestije na radne verzije tih zakona mogu se slati na mejl adresu konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26.
Objavljivanjem radne verzije pravosudnih zakona počinje javna rasprava.