Skupština RS donela je ODLUКU o ukidanju vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 65 od 6. maja 2020.
Ukida se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, proglašeno 15. marta 2020. godine.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Drugim Zakonom  o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila
„Službeni glasnik RS“, broj 65 od 6. maja 2020.

Član 2.
Danom ukidanja vanrednog stanja prestaju da važe sledeće uredbe:
……………….5) Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/20);…………

Ukinuta je uredba o rokovima u sudskim postupcima ……. Ostaje još uvek nepoznato kako će se sudovi organizovati s obzirom da je na snazi i dalje Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru „Službeni glasnik RS“, broj 39 od 21. marta 2020. Za sada je izvesno da od dana ukidanja vanrednog stanja svi sudski rokovi počinju da teku.

  1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima – kada se istovremeno okuplja više od pet lica.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, na javnim mestima u zatvorenim prostorima i u službenim prostorijama dozvoljeno je istovremeno okupljanje najviše do 50 lica – ako okupljanje organizuje nadležni državni organ, organ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave u cilju nesmetanog rada i preduzimanja mera usmerenih na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i ako su u pripremi i za vreme okupljanja primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

  1. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.