BEOGRAD,24.jun 2022. – Pavosudni sistem u oblasti pravde za decu u Srbiji značajno je napredovao u poslednjem periodu, i smanjen je ukupan broj prijavljenih krivičnih dela, dok su diverzione mere podignute na viši nivo, rekla je danas zamenica direktorke kancelarije UNICEF-a u Srbiji Yosi Ećeverry Burckhardt.

Ona je to poručila na završnoj konferenciji projekta „Prava deteta u Srbiji-Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“.

Iako bi trebalo da se osećamo dobro zbog postignutog napretka imamo još posla. Mere diverzije se ne primenjuju dosledno i sve je veći broj dece sa problemima u ponašanju i mentalnim zdravstvenim problemima“ poručila je ona.

Ona je istakla da se mere u cilju zaštite dece zrtava ili svedoka ne primenjuju sistematski, kao i da princip najboljeg interesa deteta još uvek nije u potpunosti odražen u parničnom sudskom postupku.

Šef političke sekcije Delegacije Evropske unije Dirk Lorenc je istako da današnji događaj predstavlja izuzetnu priliku da se prikažu izazovi i identifikuju mogućnosti za međusobnu podršku i razmenu iskustava, kao i stručnosti, kako bi se deci dalo mesto i poštovanje koje zaslužuju u pravosudnom sistemu.

Lorenc je ocenio da pravosudni sistem u Evropi još uvek nije dovoljno prilagođen specifičnim potrebama dece koja mogu biti uključena u sudske postupke.

„Učiniti pravosudni sistem prilagođenj deci Evrope, značajna je akcija u okviru Agende EU. To je oblast koja je od velike važnosti u kojoj EU ima nadležnost da ispuni prava deteta kroz različite instrumente, kao što su zakonodavstvo EU i mere podrške državama članicama“ poručio je on.
Lorenc je podsetio da je Evropska komisija usvojila sveobuhvatnu strategiju EU u pravima deteta, kao i evropsku garanciju za dete, što su, kako kaže, glavne političke inicijative da bi se bolje zaštitila i ostvarila svoja prava sva deca.

Direktorka IRC Balkans Jovana Arsenijević je rekla da su promene moguće jedino uključivanjem i povezivanjem važnih uloga iz oblasti prava detata u pravosudnom sistemu, obučavanjem profesionalaca i uključivanjem dece i njihovih staratelja u teme koje su za njih značajne.

„Rezultati ostvareni zajedničkim fokusom treba da nam posluže kao vetar u leđa da posežemo ka dragocenom znanju, iskustvu dobre prakse i da prilagođavamo modele koji garantuju bezbednost, zdravlje i dostojanstvo dece“ naglasila je Arsenijenijević.

Pomoćnica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Zekavica rekla je da je deci potrebno, kao izuzetno osetljivoj društvenu kategoriju koja je ranjiva svojim uzrastom i nemoći da se brani ili nedostatkom iskustva i sazrevanja da o svojim pravim interesima odlučuje, da im se posveti poštovanje prava, te da u fokusu bude osluškivanje njihovih potreba, praćenje njihovog razvoja i prilagođavanje njihovim porrebama.

„Ono na čemu sistem socijalne zaštite u Srbiji već duže vreme radi jeste unapređenje sistema u smislu, unapređenja oblasti odnosno spektra usluga kojima može odovoriti na razne potrebe dece u sistemu socijalne zaštite“ poručila je Zekavac.

Ona je istakla da je posebno osetljiva kategorija deca koja se spletom okolnosti nađu u pravosudnom sistemu, te da su razlozi raznoliki.

„To je zaista vrlo raznoliko, nekada je to produkt nekog njihovog ponašanja ili činjenja, nekada je to sticaj okolnosti, kao što su pred sudom postupci za razvod braka, pa se svi fokusiramo na zaštitu prava detata, a desi se da zaboravimo da pitamo dete šta ono misli šta je njihovo pravo“, rekla je Zekavica.