21.02.2010 ( informacija sa sajta Ministarstva pravde)

Ministarstvo pravde raspisalo je, petu godinu za redom, Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportuniteta), na kome će na projekte od javnog značaja biti raspoređeno 500 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekata od javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i slično), koji će biti realizovani u 2020. budžetskoj godini.

Ministarstvo pravde poziva sve zainteresovane da se prijave na Кonkurs, a rok za podnošenje prijava je 20 dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Кonkurs će sprovesti Кomisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija sa ciljem izbora projekata od najvećeg javnog interesa.

Oglas je objavljen na internet prezentaciji Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde od 2016. godine kontinuirano raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

U prethodne četiri godine (2016, 2017, 2018. i 2019. godine) ukupan iznos sredstava iznosio je više od 1,6 milijardi dinara, koji je raspoređen na 450 projekata, a čiji je osnovni cilj poboljšanje života građana Srbije.