Brošura je namenjena osobama koje se bave alternativnim kaznama i merama , pravosuđu povereničkim kancelarijama , advokaturi , organizacijama civilnog društva

Lica koja primenjuju vanzavodske sankcije i mere su dobro upoznati sa domaćim pozitivnim propisima ali izostaje spoznaja da postoje i međunarodni standardi i pravila a još više nedostaje saznanje o sadržaju tih standarda ili njihovoj primeni u domaćoj praksi.
U cilju da ukažemo , podstaknemo domaće donosioce odluke  da inkorporiraju ova međunarodna pravila u svoja rad a naročito Preporuke Saveta Evrope , izvukli smo , po nama, najznačajnija međunarodna dokumenta koja se odnose na vanzavodske sankcije i mere – Alternativne sankcije i mere ili kako se u Evropi zovu sankcije i mere koje se sprovode u zajednici.

-Preporuka br. R (92) 16 Komiteta ministara državama članicama o Evropskim pravilima o sankcijama i merama u zajednici od 19. oktobra 1992.

-Preporuka Rec (2000) 22 Komiteta ministara državama članicama o unapređenju sprovođenja Evropskih pravila o sankcijama i merama u zajednici 29. novembra 2000

-Preporuka br. CM/Rec (2010) 1 Komiteta ministara državama članicama o probacijskim pravilima Saveta Evrope 

Brošuru možete preuzeti ovde