Beograd, 12.decembar 2022 – Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je, povodom Međunarodnog dana lјudskih prava, da je Uprava pođednako posvećena poštovanju prava osoba lišenih slobode i pobolјšanju materijalnih uslova u kazneno-popravnim ustanovama.

Carević je istakao da Srbija prvi put više nije među zemlјama koje imaju problem smeštaja u zatvorima zahvalјujući brojnim projektima izgradnje i rekonstrukcije od 2012. godine, navodi se u saopštenju Uprave.

Danas raspolažemo sa više od 11.500 mesta za smeštaj lica lišenih slobode koja u potpunosti zadovolјavaju sve standarde Evropske unije“,istakao  je Carević.

Carević je dodao da je u radu Uprave na prioretnom mestu humano izvršenje kazne zatvora, uz organizovanje brojnih obuka za deficitarna zanimanja u zavodima kako bi se bivšim osuđenicima omogućilo da se brže i lakše zaposle po isteku kazne.

Povodom obeležavanja Dana lјudskih prava, osuđenici Okružnog zatvora u Zaječaru, koji su prošli obuku u pekarstvu, pripremili su, u saradnji sa Crvenim krstom, humanitarni obrok za đake Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru i Ustanovu za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Oblutak“.

Humanitarni obrok biće isporučen i Narodnoj kuhinji u Zaječaru, povodom proslave slave Svetog Nikole.

U OZ Zaječar je tokom ove godine 21 osuđeno lice steklo sertifikate za pekare u kojima nije navedeno da su stečeni tokom izdržavanja kazne, kako bi se izbegla eventualna stigmatizacija po njihovom povratku u zajednicu.