Aktivnosti

Zloupotreba javnih resursa u predizbornim aktivnostima

Šta je funkcionerska kampanja ? Osnovni pojmovi…

Terenski posmatrači izborne kampanje u Valjevu

Na osnovu Odluke Agencije za borbu protiv korupcije o izboru posmatrača izborne kampanje a radi prikupljanja informacija o aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji, i troškova izborne kampanje , izabrano je 33 koordinatora za gradove i opštine i 87 terenskih posmatrača. Određena su 24 rezervna, tako da Agencija ima ukupno 144 posmatrača izborne kampanje….
Pravilnik o posmatračima izbornih kampanja 

Za teritoriju grada Valjeva izabrana su 2 terenska posmatrača i 1 kordinator.

Nema zloupotrebe javnih resursa od funkcionera tokom vanrednog stanja

Tokom trajanja vanrednog stanja, izazvanog epidemijom COVID-19 virusa, Agencija za borbu protiv korupcije blagovremeno je preduzela sve propisane mere i održala kontinuitet rada, prilagodivši se novonastaloj situaciji.
S tim u vezi, a radi tačnog informisanja javnosti, Agencija ukazuje na to da prijave protiv nekoliko funkcionera, a u vezi sa navodnom zloupotrebom javnih resursa ili javne funkcije, koje je podneo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), nemaju status prijava potencijalne zloupotrebe tokom izborne kampanje, jer su podnete pre raspisivanja izbora. Zbog toga se i rok od pet dana za postupanje Agencije ne odnosi na takve prijave, nego isključivo na one, koje ukazuju na moguće kršenje propisa tokom izborne kampanje.
Pre raspisivanja izbora, CRTA je podnela devet prijava protiv funkcionera na različitim nivoima (od direktora osnovne škole do predsednika Vlade Republike Srbije), koje se nalaze u različitim fazama odlučivanja. O ishodu već okončanih postupaka podnosilac prijave uredno je obavešten, što će biti slučaj i sa preostalim, po završenom postupku.
Republička izborna komisija, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, rešenjem je odlučila o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike. S obzirom na to da je doneto Rešenje o nastavku izbornih radnji, Agencija i ovim putem poziva sve učesnike na odgovorno ponašanje i poštovanje zakona te ističe da će o prijavama, koje ukazuju na moguće kršenje Zakona o Agenciji i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, postupati u propisanom roku.

izvor:http://www.acas.rs/postupanje-agencije-po-prijavama-protiv-funkcionera/

Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU

Iz štampe je izašla publikacija Rad u javnom interesu -Lični izbor prestupnika .
Nastala je kao rezultat dosadašnjih istraživanja Odbora kao i na podacima, mišljenjima, stavovima, izjavama i utiscima dobijenih od predstavnika pravosudja ,
ljudi iz sistema Alternativnih sankcija ( povereničke službe , Javnih preduzeća , predstavnika lokalne samouprave , mesnih zajendica) , organizacija civilnog društva sa terotorija Kraljeva, Kragujevca, Čačka , Užica, Valjeva , Šapca.

Po rečima autorke publikacije Aleksandre Spasojević :

„Svrha publikacije je da secitalac upozna sa ovom kaznom, njenim karakteristikama i mogucim oblicima izvrsenja. Predstavljene su njene prednosti kao sankcije koja se izvrsava u zajednici a narocito u poredjenju sa kratkotrajnom kaznom zatvora. U zajednicama u kojima se izvrsava postoje pozitivna iskustva i pozitivan odnos ka njoj jer se uvidjaju njene prednosti. Zajednice koje su vise orjentisane ka kaznjavanju prestupnika kaznom zatvora ili novcanom kaznom su tacke u kojima treba pomeriti stavove na stranu rada u javnom interesu. Odnos prema ovoj kazni se mora menjati pocev od pravosudnog sistema, preko poverenicke sluzbe do osudjenog lica i zajednice u kojoj se izvrsava. To je proces koji je na pocetku i zahteva punu posvecenost, ekonomsku stabilnost i vreme.“

Aktivnost u okviru projekta „Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU.“- „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji Odbor za ljudska prava Valjevo realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.
Publikacija  9.7mb

Video Materijal

Zloupotreba javnih resursa u predizbornim aktivnostima

JAVNA RASPRAVA -GRAĐANI IMAJU MOĆ

Mera između kazne i šanse

Alternativne mere umesto pritvora