• Register

Alternativne mere umesto pritvora

"ALTERNATIVNE MERE UMESTO PRITVORA"

OdborVa - Vrnjačka banja - hotel Breza - Seminar radionica za sudije tužioce advokate poverenike Niša ,Smedereva i Valjeva

ŠTA ? Umesto pritvora

Izveštaj o trenutnom stanju alternativnih mera u Srbiji 

Tim za monitoring Odbora za ljudska prava Valjevo
 Dr Dragan Obradović, vodeći istraživač
Ivana Radosavljević
Aleksandar Perović Saša Aleksić

Izdavač   :Odbor za ljudska prava Valjevo

Mreža Chris na prezentaciji izveštaja

Chris na sastanku mobilnog timaDana 26.01.2016. godine u zgradi Gradske uprave Grada Valjeva, održana je prezentacija izveštaja Mobilnog tima za inkluziju Roma u Valjevu i diskusija o osnovnim problemima romske zajednice u Valjevu. Tom prilikom predstavljeni su glavni rezultati rada i izazovi sa kojima se članovi tima svakodnevno susreću u svom radu.

Alternativne mere umesto pritvora - AMID

Proteklog vikenda u Banji Vrujci uz prisustvo članova i saradnika Odbora za ljudska prava Valjevo, održan je bazični trening na projektu AMID.Uz podršku članova Chris kancelarija u Nišu, Negotinu i Novom Pazaru kao i saradnika u Smederevu, Odbor za ljudska prava će tokom 2016.g. u pomenutim gradovima sprovoditi aktivnosti na projektu Alternativne mere umesto pritvora, u originalnom nazivu „Alternative measures instead of detention“ – AMID.
U prvoj fazi projekta predviđene su aktivnosti bazirane na istraživanju i analizi stanja u oblasti primene alternativnih mera u našem pravnom sistemu.

Nastavak aktivnosti mreže „Chris“ za Rome

U nastavku aktivnosti pravne pomoći za Rome u okviru Mreže „Chris“, u ponedeljak 14.decembra u prostoru kluba osoba sa invaliditetom u Valjevu, održana je fokus grupa sa predstavnicima romske zajednice iz naselja Balačka i Gornja Grabovica. Razmenjene su informacije o problemima sa kojima se suočava romska zajednica u Valjevu, pre svega o problemima diskriminacije Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja kao i zdravstvene i socijalne zaštite.

Dana 17.decembra u maloj sali skupštine grada Valjeva, uz prisustvo pomoćnice gradonačelnika grada Valjeva i manjeg broja predstavnika institucija i ustanova iz našeg grada, održan je Javni forum „Diskriminacija Roma u Srbiji“.
Skupu su prisustvovali i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva a zaključeno je da određeni pomaci postoje u oblasti zdravstva i obrazovanja ali je istaknuta i dalje veoma teška i složena situacija u oblasti stanovanja kao i zapošljavanja Roma.
Naglašena je važnost iznalaženja sistemskog rešenja od strane države i lokalne uprave, koje je jedino sveobuhvatno i trajno rešenje za bolji položaj romske zajednice.