• Register

Koalicija za ravnopravnost KORAK

U Beogradu je 27.septembra 2013.g. održan regionalni sastanak Koalicije za ravnopravnost KORAK čiji je član i Mreža CHRIS. Koalicija okuplja organizacije civilnog društva iz Srbije, Crne Gore i Kosova, i organizovana je sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou.

Na sastanku je oformljena mreža organizacija civilnog društva, zainteresovanih pojedinaca i medija čiji će prevashodni zadatak biti praćenje rada državnih organa a naročito pravosuđa u slučajevima diskriminacije u regionu. 

Ka pristupačnijem Valjevu

Na zvaničnoj internet prezentaciji grada Valjeva pokrenuta je stranica posvećena informisanju osoba sa invaliditetom. Na stranici su osnovne informacije koje mogu omogućiti i olakšati mobilnost osoba sa invaliditetom a takođe i podržati pristup drugim javnim servisima.

Više informacija na adresi http://www.valjevo.rs/?st=224

Bolji uslovi za pritvorenike

U četvrtak 25.jula uz prisustvo Ministra pravde i državne uprave Republike Srbije, u Okružnom zatvoru u Beogradu, otvorena su dva renovirana bloka za smeštaj pritvorenika i renovirana specijalna bolnica.Po rečima zvaničnika, uslovi u obnovljenom delu Okružnog zatvora kao i u specijalnoj zatvorskoj bolnici su sada u skladu sa najvišim evropskim standardima kako za pritvorenike tako i za zaposlene.Ovom prilikom najavljen je nastavak radova na preuređenju preostalih blokova Okružnog zatvora u Beogradu.foto N.Marković

Usvojena Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Vlada Republike Srbije je 27.juna 2013.godine usvojila Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018.godine. Donošenje ovog važnog dokumenta je preporučila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Ovaj dokument predstavlja podršku sprovođenju antidiskriminacionih propisa jer je fokusiran na uklanjanje uzroka diskriminacije, jačanju svesti javnosti o neophodnosti prihvatanja i uvažavanja drugih i drugačijih i promociji tolerancije u društvenim odnosima. Očekuje se da ubrzo bude usvojen Akcioni plan za sprovođenje strategije, čija će primena biti snažan podsticaj izgradnji otvorenog, tolerantnog i pravednog društva koje svima pruža jednaka prava i jednake mogućnosti.

Javno slušanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

U sredu 26.juna u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, održano je Četvrto javno slušanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture u organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tema skupa je bila „Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012 godinu“.