• Register

Pristupačnost i dizajn za sve - od teorije do prakse

Tim za izradu Lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom u Valjevu u saradnji sa Društvom za cerebralnu paralizu Valjevo organizuje u utorak, 12 novembra u 11 sati u  Skupštinskoj sali grada Valjeva informativnu akreditovanu obuku "PRISTUPAČNOST I DIZAJN ZA SVE - od teorije do prakse".

Obuka je veoma važna jer pokazuje praktičnu primenljivost zakonskih rešenja u okviru rešavanja problema pristupačnosti, koja nije problem samo osoba sa invaliditetom, već je problem velikog broja građana u našem gradu. Obuka je doprinos pronalaženju mogućnosti za razvoj pitanja pristupačnosti od interesa za sve građane Valjeva.

Poverenik za informacije od javnog značaja

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da pojedina osnovna javna tužilaštva zahtevima upućenim operatorima fiksne i mobilne telefonije za izdavanje listinga komunikacija pojedinih lica prekoračuju ovlašćenja koja javna tužilaštva imaju po zakonu i istovremeno ugrožavajau ustavne garancije i prava građana.

Poverenik je uputio pismo Republičkom javnom tužiocu u kome ukazuje da bi bilo ne samo veoma korisno, nego i neophodno da odgovarajućim obavezujućim uputstvom skrene pažnju svim tužilaštvima na neophodnost da u svom radu striktno poštuju ustavne garancije ljudskih prava.
izvor: web sajt Poverenika

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

U toku je izrada radne verzije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Tekst zakona objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda 

Valjevo, pristupačno za sve

U petak 25.oktobra u Sali gradskog veća u Valjevu, održan je radni sastanak pod nazivom „Valjevo, pristupačno za sve“. Skupu su prisustvovali predstavnici gradske vlasti, gradskih javnih preduzeća, uprava, odeljenja i inspekcijskih službi, koji su relevantni za proces planiranja, projektovanja, izdavanja dozvola, gradnje objekata u javnom prostoru, kao i planiranje javnog saobraćaja.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva koje su zainteresovane za pitanja pristupačnosti.

Cilj ovog važnog skupa je u motivaciji svih aktera na ovom polju, da prihvate praksu koja će omogućiti ili olakšati pristupačnost javnog prostora u našem gradu, za sve građane, posebno za osobe sa invaliditetom.

Evropski dan civilne pravde

Povodom Evropskog dana civilne pravde, u sudovima u Srbiji (petak, 25. oktobar) biće održan „Dan otvorenih vrata“.

Tom prilikom, građani mogu da se neposredno upoznaju sa organizacijom, načinom rada i funkcionisanjem Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda, kao i sa njihovim pravima i obavezama u ostvarivanju sudske zaštite.

Ova manifestacija trajaće od 7,30 do 15,30 časova, a njenim organizovanjem pruža se doprinos ostvarivanju ključnih načela Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, kroz transparentno i dostupno sudstvo, u cilju vraćanja poverenja građana.