• Register

Pravna sredstva u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija

U okviru projekta LA JP, Odbor za ljudska prava Valjevo je 28. i 29. marta 2014.g. na Divčibarama organizovao seminar “Pravna sredstva u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija“.
Dvodnevnom seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika osam zatvorskih ustanova u Srbiji, između ostalih četiri upravnika i jedan zamenik upravnika, kao i jedan broj načelnika i pravnika, pravnih službi i predstavnika službi opštih poslova i službi za tretman. Svoje učesnike na seminaru imale su sledeće zatvorske ustanove:
KPZ za žene Požarevac, VP Dom Kruševac, KPZ za maloletnike Valjevo, KP zavod Požarevac-Zabela, Sremska Mitrovica i Niš, kao i Okružni zatvori u Beogradu i Novom Sadu.

Posmatrači OEBS u poseti Odboru

Danas je u prostorijama Odbora za ljudska prava održan sastanak sa dugoročnim posmatračima misije OEBS u Srbiji.Pored predstavnika naše organizacije sastanku su prisustvovali gospodin Conny Jensen i gospođa Axelle Mollet iz OSCE/ODIHR, kao i asistentkinja Bosiljka Janjušević.Razgovarano je o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji i oceni organizacija civilnog društva celokupnim izbornim procesom.

Saopštenje povodom Dana zaštite podataka o ličnosti

28. januara, 1981. godine Savet Evrope usvojio je Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, a od 2011. godine i u Srbiji se ovaj datum obeležava kao Dan zaštite podataka o ličnosti.

U Srbiji, kao i prethodnih godina, Dan zaštite podataka o ličnosti obeležavamo u okolnostima neadekvatne zakonske regulative u ovoj oblasti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, usvojen 2008. godine, nije u potpunosti usklađen sa standardima EU. Pored toga, Srbiji nedostaju brojni sektorski zakoni koji uređuju specifične oblasti obrade ličnih podataka. Tokom 2013. godine državni organi nisu posvetili dužnu pažnju unapređenju pravnog okvira u oblastima bezbednosnih provera, video nadzora i biometrije. Imajući u vidu da je u toku izrada novog  Zakona o radu, potrebno je ovim zakonom urediti oblast privatnosti u radnom okruženju, kako bi se legitimni interesi poslodavaca uskladili sa pravom zaposlenih i kandidata da zaštite svoju privatnost.

Vlada Srbije, uprkos postavljenim rokovima, još uvek nije usvojila neophodne podzakonske propise u vezi sa obradom podataka o ličnosti, pre svega one koji uređuju način arhiviranja i mere zaštite naročito osetljivih podataka.

Donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje najavljuje Ministarstvo pravde i državne uprave, mora da ispravi i otkloni nedostatke postojećeg zakona i da sadrži daleko jasnije i preciznije odredbe na osnovu kojih bi rukovaoci razumeli svoje obaveze i postupali u skladu sa njima.

Jačanje sistema alternativnih kazni

U maloj Sali skupštine grada Valjeva 18.decembra ove godine, održan je prvi sastanak radne grupe na implementaciji pilot projekta „Međuresorna saradnja na postpenalnom prihvatu u Valjevu – jačanje sistema alternativnog izvršenja krivičnih sankcija“.
Pored predstavnika Odbora za ljudska prava - CHRIS kancelarije u Valjevu, sastanku radne grupe su prisustvovali predstavnici grada Valjeva, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, KP zavoda za maloletnike u Valjevu, povereničke službe, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici sudstva i MUP-a, Caritasa i udruženja Dijalog.

Alternativne sankcije