• Register

The First South-East European OPCAT Forum

Zaštitnik građana Republike Srbije, u ostvarivanju mandata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i uz podršku Misije OEBS u Srbiji i UNHCR, 27. novembra 2014. godine, u Palati Srbija je organizovao “The First South-East European OPCAT Forum“ - Prvi Jugoistočno - evropski forum mehanizama predviđenih Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture.

Učešće na Forumu su uzeli predsedavajući i jedan broj članova Potkomiteta UN za prevenciju torture (SPT), predstavnici nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM) zemalja jugoistočne Evrope, jedan broj članova Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT), kao i Asocijacije za prevenciju torture (APT), drugih međunarodnih organizacija, kao i predstavnici civilnog društva.
Odbor za ljudska prava Valjevo, kao član Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture je, takođe, imao svoje predstavnike na ovom skupu.

Cilj Foruma je uspostavljanje neposrednog kontakta i intenzivnije saradnje između SPT i NPM, kao i razvijanje odnosa sa CPT i drugim međunarodnim institucijama koje imaju za cilj iskorenjivanje torture.

Narednog dana, 28. novembra 2014. godine, u organizaciji Zaštitnika građana Republike Srbije održana je Konferencija „Prevencija torture i drugih oblika mučenja i borba protiv nekažnjivosti“.
Na Konferenciji su se učesnicima Foruma priključili predstavnici državnih organa, odnosno ustanova u kojima su smeštena lica lišena slobode i predstavnici relevantnih ministarstava, sudova i tužilaštva.

Drugi festival dramskog stvaralaštva osoba sa invaliditetom Srbije

Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo organizuje Drugi festival dramskog stvaralaštva osoba sa invaliditetom Srbije pod nazivom "I mi imamo talenat". Festival FOSI će se održati 25. i 26. oktobra 2014. godine u Centru za kulturu Valjevo.

Predstave će biti prevedene na znakovni jezik, a ulaz za posetioce je slobodan.

Otvaranje festivala je u subotu 25.oktobra 2014.g. sa početkom u 19.30 časova.

promotivni spot  https://www.youtube.com/watch?v=PmZByrHf6E4

Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći

U Klubu osoba sa invaliditetom u Valjevu, 1. oktobra 2014. godine održan je sastanak u okviru projekta „Triple A for citizens“. Predstavnici Chris kancelarije u Valjevu razgovarali su o daljim koracima i nastavku saradnje sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom, koji su potpisnici Sporazuma o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći.

"Predrasude ne treba da sude"

Udruženje građana Q-klub (Centar za afirmaciju pozitivnog života) poziva na tribinu „Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije“.

Tribina će se održati u petak, 12. septembra 2014. godine u Medija centru u Beogradu (Terazije 3, mala sala na 3. spratu) sa početkom u 12 h.

NPM u poseti vaspitno popravnom domu u Kruševcu

Članovi Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture, boravili su  9. i 10 juna ove godine u VP domu u Kruševcu. Odbor za ljudska prava Valjevo u ovoj dvodnevnoj poseti predstavljao je Saša Aleksić.
Sa zaposlenima u domu ostvarena je dobra saradnja, tako da su članovi tima NPM u potpunosti izvršili predviđene zadatke iz nadležnosti svog rada.
Takođe, tokom noći između 9. i 10 juna, u okviru posete Kruševcu, obavljena je i nenajavljena poseta policijskoj ispostavi u sedištu Policijske uprave Kruševac. Članovima NPM-a koji su bili u timu omogućen je pristup prostoriji za zadržavanje i razgovor sa zatečenim i zadržanim licima.