• Register

OBNOVLJENA INICIJATIVA ZA GRADSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zajedničkom konferencijom za novinare predstavnika udruženja „Dosta bre!“, „Dijalog“ i Odbora za ljudska prava Valjevo, obnovljena je inicijativa za uspostavljanje institucije Gradskog zaštitnika građana u Valjevu.
Predlagač inicijative za usvajanje Odluke o građanskom braniocu grada Valjeva, na sednici skupštine grada, zakazanoj za petak 27. novembra 2015.g. biće odbornica Radmila Novaković a svoju podršku inicijativi najavila je demokratska stranka.
U vreme skupštinskog zasedanja ispred zgrade opštine,predstavnici i aktivisti civilnog sektora u neposrednom razgovoru sa sugrađanima,govoriće o važnosti postojanja ove institucije u našem gradu.

 

 

Chris kancelarija Valjevo u poseti Popučkama i Lukavcu

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” članovi Chris kancelarije u Valjevu, u saradnji sa članovima Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, boravili su 19. novembra 2015.g. u OŠ „Sveti Sava“ u Popučkama, i u selu Lukavac-zaseok Dublje.
Direktoru i delu kolektiva škole „Sveti Sava“, kojoj gravitiraju deca iz okolnih Romskih naselja predstavljen je program besplatne pravne pomoći za Rome, a tom prilikom je uručen informativni materijal koji će biti dostavljen roditeljima učenika.
U nastavku posete, meštani Romskog zaseoka Dublje upoznati su sa programom pravne pomoći Chris za Rome a pored podele informativnih lifleta, predstavljen je i besplatan call centar 0800-008-007.

"FRKA" u Beogradu

Prošlog petka u Beogradu je održan prvi Festival Romske kulture i aktivizma. Podršku ovom celodnevnom programu, prvom ovakve vrste kod nas, svojim prisustvom je dala i Mreža CHRIS, kao i predstavnici valjevskog Odbora za ljudska prava - Chris kancelarije Valjevo.

Skup je organizovan da bi se skrenula pažnja na probleme, u prvom redu, diskriminacije i siromaštva, koji su veoma izražen kada su u pitanju pripadnici Romske nacionalne manjine.

Pravna pomoć stigla u Balačku

U nastavku programa besplatne pravne pomoći Chris za Rome, članovi kancelarije u Valjevu posetili su Romsko naselje Balačka. Na skupu u naselju koje broji približno 300 meštana i koje se nalazi na 20-ak km od gradskog jezgra, pored članova Chris-a bili su prisutni i Pomoćnica gradonačelnika grada Valjeva za socijalnu zaštitu, Koordinator i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, Zastupnik manjina grada Valjeva, tri pedagoška asistenta, predstavnica Centra za socijalni rad kao i zdravstvena medijatorka za grad Valjevo.

Na dobro organizovanom skupu promovisan je besplatan call centar 0800-008-007, a putem informativnog materijala i u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Chris kancelarije okupljeni meštani su mogli da se upoznaju sa mogućnostima i načinima ostvarivanja besplatne pravne pomoći.

Program besplatne pravne pomoći Chris za Rome realizuje se uz podršku Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) i Švedske međunarodne agencije za razvoj Sida.

PRAVNA POMOĆ ZA ROME

Odbor za ljudska prava Valjevu u okviru mreže CHRIS, kroz program “Mreža besplatne pravne pomoći Chris za Rome” realizuje aktivnosti na pružanju pravne pomoći sugrađanima Romske nacionalnosti.

Aktivnosti koje se realizuju odvijaju se u nekoliko pravaca.

Nedavno je otpočeo sa radom call centar na broju 0800-008-007 koji je besplatan za pozive iz svih mobilnih i fiksnih mreža u Srbiji.
Pozivom call centra mogu se dobiti prve i osnovne informacije koje se odnose na pravnu pomoć, pravne savete, upute, objašnjenja, konsultacije i dr.
Takođe, ukoliko se proceni da je neophodno, naši sugrađani Romske nacionalnosti mogu biti pozvani u prostorije mreže Chris – Odbora za ljudska prava u Valjevu, kako bi u neposrednom kontaktu sa članovima pravnog tima dobili odgovarajući vid pravne pomoći.

Sledeća aktivnost je promotivnog karaktera i sprovodi se u saradnji sa Mobilnim timom za inkluziju Roma grada Valjeva, a podrazumeva obilazak Romskih naselja i zajednica i upoznavanje meštana sa mogućnostima koje pruža program pravne pomoći.

Edukativne aktivnosti planirane za nastavak programa ogledaće se u organizovanju skupova u Romskim sredinama sa ciljem da se građani upoznaju sa načinom i mogućnostima zaštite svojih prava, u prvom redu zaštite od diskriminacije a potom i ostvarivanjem prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja, dečijih prava i drugo.

Članovi pravnog tima Chris kancelarije u Valjevu u mogućnosti su i da periodično organizuju dežurstva u romskim sredinama, ukoliko se iskaže potreba za ovom vrstom aktivnosti u cilju pružanja pravne pomoći.