• Register

CHRIS - pravna pomoć u naselju Balačka

Besplatna pravna pomoć – aktivnosti Chris kancelarije u Valjevu

 U okviru svojih redovnih aktivnosti, članovi Chris kancelarije u Valjevu posetili su dana 17. novembra 2017.g. meštane Romskog naselja Balačka. Tom prilikom predstavljen je program besplatne pravne pomoći za Rome kao i call centar na koji mogu besplatno pozvati ukoliko je potreban neki vid pravne pomoći.

Ovo je nastavak aktivnosti u 2017.godini na pružanju besplatne pravne pomoći predstavnicima Romske zajednice, sa posebnom pažnjom na moguće slučajeve raznih oblika diskriminacije.

Mreža besplatne pravne pomoći Chris aktivnosti sprovodi uz podršku Branitelja građanskih prava - Civil Rights Defenders.