• Register

BOLJE RAZUMEVANJE EFEKATA ALTERNATIVNIH SANKCIJA – BREAS

Članovi i saradnici Odbora za ljudska prava Valjevo sprovode aktivnosti na projektu BREAS. Prva faza realizacije projekta predviđa intervju sa poverenicima za izvršenje vanzavodskih mera i sankcija u četiri posmatrana grada: Valjevo, Šabac, Užice i Kragujevac.

Cilj nam je da na  osnovu ovog istraživanja a zatim i u neposrednom kontaktu sa predstavnicima sudske vlasti i policije, osvetlimo trenutno stanje u sistemu izvršenja vanzavodskih mera i sankcija. Boljim razumevanjem efekata alternativnih sankcija stvaraju se preduslovi za prevazilaženje određenih slabosti i nedostataka koje u sistemu postoje, što će, svakako, doprineti još boljem i kvalitetnijem radu povereničkih službi i celokupnog sistema vanzavodskih sankcija i mera.

U narednoj fazi projekta predviđeno je publikovanje rezultata istraživanja, kao i organizovanje radionica uz učešće poverenika i predstavnika sudske vlasti.
Projekat BREAS se sprovodi zahvaljujući razumevanju i podršci Open Society Foundations.