• Register

ZA ODGOVORNE JAVNE FINANSIJE

LOKALNA INICIJATIVA

Odbor za ljudska prava Valjevo uključen je u sprovođenje projekta "Lokalne samouprave,organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije".

Nosilac aktivnosti je Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i uz pomoć lokalnih partnera. 
Ovim projektom je obuhvaćeno 15 opština i gradova širom Srbije, među kojima i grad Valjevo. Lokalni partner je Odbor za ljudska prava, a grad Valjevo je potpisivanjem memoranduma o saradnji dao podršku realizaciji ovog projekta.
Cilj ove inicijative je uspostavljanje kontinuirane saradnje, razumevanja i dijaloga između lokalnih samouprava i nedržavnih aktera u domenu upravljanja javnim finansijama. Realizacija se posebno oslanja na podsticanje većeg uključivanja građana i građanki u planiranje, izvršenje i kontrolu lokalnog budžeta, kroz saradnju svih aktera u lokalnoj zajednici. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje interesa lokalnih vlasti za razvijanje i širenje odgovornih i transparentnih praksi u oblasti javnih finansija kroz saradnju sa civilnim sektorom.
Upravo zato ova inicijativa odnosi se na celokupnu lokalnu zajednicu. Lokalni budžet predstavlja izdatak za svakog pojedinca, ali isto tako i instrument koji čini suživot u zajednici mogućim i kvalitetnim. Zato su i očekivanja da se građani i građanke Valjeva aktivno uključe u aktivnosti koje se tiču lokalnog budžeta i  javnog finansiranja.