• Register

Mreža Chris na prezentaciji izveštaja

Chris na sastanku mobilnog timaChris na sastanku mobilnog timaDana 26.01.2016. godine u zgradi Gradske uprave Grada Valjeva, održana je prezentacija izveštaja Mobilnog tima za inkluziju Roma u Valjevu i diskusija o osnovnim problemima romske zajednice u Valjevu. Tom prilikom predstavljeni su glavni rezultati rada i izazovi sa kojima se članovi tima svakodnevno susreću u svom radu.

Predstavljeni su rezultati saradnje Mobilnog tima i kancelarije mreže Chris u Valjevu, o čemu je govorila Ivana Terzić, pravnica u Odboru/Chris kancelariji Valjevo. Navedene su osnovne aktivnosti koje su do sada sprovedene u okrviru projekta ,,Besplatna pravna pomoć za Rome“ uz podršku Mobilnog tima i izneti su rezultati tih aktivnosti.
Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Misije Organizacije za evropsku bezbednosti i saradnju (OEBS) iz Beograda, kao i predstavnici institucija i organizacija iz Valjeva sa kojima je Mobilni tim sarađivao u toku predhodne godine.