• Register

Nastavak aktivnosti mreže „Chris“ za Rome

U nastavku aktivnosti pravne pomoći za Rome u okviru Mreže „Chris“, u ponedeljak 14.decembra u prostoru kluba osoba sa invaliditetom u Valjevu, održana je fokus grupa sa predstavnicima romske zajednice iz naselja Balačka i Gornja Grabovica. Razmenjene su informacije o problemima sa kojima se suočava romska zajednica u Valjevu, pre svega o problemima diskriminacije Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja kao i zdravstvene i socijalne zaštite.

Dana 17.decembra u maloj sali skupštine grada Valjeva, uz prisustvo pomoćnice gradonačelnika grada Valjeva i manjeg broja predstavnika institucija i ustanova iz našeg grada, održan je Javni forum „Diskriminacija Roma u Srbiji“.
Skupu su prisustvovali i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva a zaključeno je da određeni pomaci postoje u oblasti zdravstva i obrazovanja ali je istaknuta i dalje veoma teška i složena situacija u oblasti stanovanja kao i zapošljavanja Roma.
Naglašena je važnost iznalaženja sistemskog rešenja od strane države i lokalne uprave, koje je jedino sveobuhvatno i trajno rešenje za bolji položaj romske zajednice.