• Register

Chris kancelarija Valjevo u poseti Popučkama i Lukavcu

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” članovi Chris kancelarije u Valjevu, u saradnji sa članovima Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, boravili su 19. novembra 2015.g. u OŠ „Sveti Sava“ u Popučkama, i u selu Lukavac-zaseok Dublje.
Direktoru i delu kolektiva škole „Sveti Sava“, kojoj gravitiraju deca iz okolnih Romskih naselja predstavljen je program besplatne pravne pomoći za Rome, a tom prilikom je uručen informativni materijal koji će biti dostavljen roditeljima učenika.
U nastavku posete, meštani Romskog zaseoka Dublje upoznati su sa programom pravne pomoći Chris za Rome a pored podele informativnih lifleta, predstavljen je i besplatan call centar 0800-008-007.

 

zastupnik manjinapedagoški asistent i direktor škole Sveti Savazastupnik manjinapedagoški asistent i direktor škole Sveti Sava

poseta romskom naselju dubljeposeta romskom naselju dublje

metani lukavca zaseok dubljemetani lukavca zaseok dublje