• Register

"FRKA" u Beogradu

Prošlog petka u Beogradu je održan prvi Festival Romske kulture i aktivizma. Podršku ovom celodnevnom programu, prvom ovakve vrste kod nas, svojim prisustvom je dala i Mreža CHRIS, kao i predstavnici valjevskog Odbora za ljudska prava - Chris kancelarije Valjevo.

Skup je organizovan da bi se skrenula pažnja na probleme, u prvom redu, diskriminacije i siromaštva, koji su veoma izražen kada su u pitanju pripadnici Romske nacionalne manjine.