• Register

Pravna pomoć stigla u Balačku

U nastavku programa besplatne pravne pomoći Chris za Rome, članovi kancelarije u Valjevu posetili su Romsko naselje Balačka. Na skupu u naselju koje broji približno 300 meštana i koje se nalazi na 20-ak km od gradskog jezgra, pored članova Chris-a bili su prisutni i Pomoćnica gradonačelnika grada Valjeva za socijalnu zaštitu, Koordinator i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, Zastupnik manjina grada Valjeva, tri pedagoška asistenta, predstavnica Centra za socijalni rad kao i zdravstvena medijatorka za grad Valjevo.

Na dobro organizovanom skupu promovisan je besplatan call centar 0800-008-007, a putem informativnog materijala i u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Chris kancelarije okupljeni meštani su mogli da se upoznaju sa mogućnostima i načinima ostvarivanja besplatne pravne pomoći.

Program besplatne pravne pomoći Chris za Rome realizuje se uz podršku Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) i Švedske međunarodne agencije za razvoj Sida.