• Register

PRAVNA POMOĆ ZA ROME

Odbor za ljudska prava Valjevu u okviru mreže CHRIS, kroz program “Mreža besplatne pravne pomoći Chris za Rome” realizuje aktivnosti na pružanju pravne pomoći sugrađanima Romske nacionalnosti.

Aktivnosti koje se realizuju odvijaju se u nekoliko pravaca.

Nedavno je otpočeo sa radom call centar na broju 0800-008-007 koji je besplatan za pozive iz svih mobilnih i fiksnih mreža u Srbiji.
Pozivom call centra mogu se dobiti prve i osnovne informacije koje se odnose na pravnu pomoć, pravne savete, upute, objašnjenja, konsultacije i dr.
Takođe, ukoliko se proceni da je neophodno, naši sugrađani Romske nacionalnosti mogu biti pozvani u prostorije mreže Chris – Odbora za ljudska prava u Valjevu, kako bi u neposrednom kontaktu sa članovima pravnog tima dobili odgovarajući vid pravne pomoći.

Sledeća aktivnost je promotivnog karaktera i sprovodi se u saradnji sa Mobilnim timom za inkluziju Roma grada Valjeva, a podrazumeva obilazak Romskih naselja i zajednica i upoznavanje meštana sa mogućnostima koje pruža program pravne pomoći.

Edukativne aktivnosti planirane za nastavak programa ogledaće se u organizovanju skupova u Romskim sredinama sa ciljem da se građani upoznaju sa načinom i mogućnostima zaštite svojih prava, u prvom redu zaštite od diskriminacije a potom i ostvarivanjem prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja, dečijih prava i drugo.

Članovi pravnog tima Chris kancelarije u Valjevu u mogućnosti su i da periodično organizuju dežurstva u romskim sredinama, ukoliko se iskaže potreba za ovom vrstom aktivnosti u cilju pružanja pravne pomoći.

 

Koordinator i članica Mob.tima za inkluziju Roma ValjevaKoordinator i članica Mob.tima za inkluziju Roma Valjeva

meštani Romskih naselja G.Grabovica i Kotešica - Valjevomeštani Romskih naselja G.Grabovica i Kotešica - Valjevo

Pravnica Ivana TerzićPravnica Ivana Terzić

Ekipa  RTV Marš ValjevoEkipa RTV Marš Valjevo