• Register

VPD Kruševac

ODBOR U POSETI “SIVOM DOMU”

Tim za istraživanje i monitoring Odbora za ljudska prava Valjevo, u okviru projekta LA JP, 18.novembra 2013.godine obišao je Vaspitno popravni dom za maloletnike u Kruševcu.

Predmet i cilj istraživanja i monitoringa bio je način funkcionisanja i delotvornost sistema pritužbi (zahtev, molba, prigovor) kao i disciplinski postupci prema štićenicima i štićenicama doma, pravo dopisivanja, kao i sudska zaštita ovih prava.

Ovo je nastavak aktivnosti istraživanja i monitoringa, započetih u oktobru ove godine posetama KPZ za maloletnike u Valjevu i KPZ za žene u Požarevcu.

VP Dom Kruševac VP Dom Kruševac