• Register

Nova Knjiga

U izdanju Glosarijuma izašla je nova knjiga

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela........u sudskoj praksi

autora Slavke Mihajlović -sudija Apelacionogu suda u Beogradu

dr.Dragana Obradovića sudije Višeg suda u Valjevu 

Korisna i potrebna knjiga sa sudskim odlukama - sudskom paksom po članovima

Ova knjiga je ujedno i omaž sudiji Nikoli Miloševiću "nezaobilaznom čoveku u istoriji maloletničkog pravosudja u RS "  

zom praksa smallzom praksa small