• Register

Koalicija za ravnopravnost KORAK

U Beogradu je 27.septembra 2013.g. održan regionalni sastanak Koalicije za ravnopravnost KORAK čiji je član i Mreža CHRIS. Koalicija okuplja organizacije civilnog društva iz Srbije, Crne Gore i Kosova, i organizovana je sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou.

Na sastanku je oformljena mreža organizacija civilnog društva, zainteresovanih pojedinaca i medija čiji će prevashodni zadatak biti praćenje rada državnih organa a naročito pravosuđa u slučajevima diskriminacije u regionu.